Verkeer Wassenaar

Het autoverkeer ontwikkelt zich in Nederland in een razend snel tempo. Ook Wassenaar ondervindt hiervan de gevolgen. Het bevindt zich in een dicht bevolkte regio. Aangezien de Rijksstraatweg N44 door Wassenaar het autoverkeer niet meer aan kan, maakt dit intensief gebruik van (sluip)routes door Wassenaar die hiervoor niet bedoeld en geschikt zijn met als gevolg een grote aanslag op de kernwaarden veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid binnen het dorp. Voor de nabije toekomst ziet het beeld er nog somberder uit. De bouwplannen rond Wassenaar nemen steeds vastere vormen aan. In de bollenstreek zullen in de komende jaren ca 30.000 woningen worden gebouwd waarvan een deel (ca 5.000) op de grens met Wassenaar. De verwachting is dat het autoverkeer in Wassenaar zonder maatregelen in de komende jaren volledig zal vastlopen. Hiermee dreigt Wassenaar het slachtoffer te worden van een veel te coulante houding gedurende vele jaren t.o.v. het doorgaande verkeer. De tijd is gekomen om hierin verandering aan te brengen en serieus werk te maken van de ambities om een veilig, leefbaar en bereikbaar dorp aan zee te blijven.

Het nieuwe verkeersplan 2020 biedt de gelegenheid tot een kantelmoment in de benadering van het autoverkeer. Een aantal buurtverenigingen (ca 8000 woningen in de kern van het dorp) langs de sluiproutes hebben zich verenigd in de beweging Keer Verkeer Wassenaar met als doel het sluipverkeer terug te dringen. Zij heeft aangeboden actief bij te dragen aan de samenstelling van het nieuwe verkeersplan en hun gebundelde ervaring in te brengen als richtinggevende ondersteuning van het onderzoeks- en besluitvormingsproces. In dit verband stellen zij onder meer voor het aantal 30 km zones in Wassenaar fors uit te breiden, doseer installaties te plaatsen op de noord – zuid invalswegen naar Wassenaar tijdens de spitsuren en andere (spits)sluipverkeer beperkende maatregelen te treffen. Van Wassenaar wordt verder een sterke bestuurskracht gevraagd. Zij zal actief moeten aandringen bij Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Den Haag op het opnemen van de ondertunneling van (delen van) de N44 in hun planning. De opdracht van de gemeente Wassenaar aan het externe adviesbureau voor het opstellen van het nieuwe verkeersplan moet leiden tot een allesomvattend verkeersplan dat het sluipverkeer een definitief halt toe roept en de veiligheid en leefbaarheid van Wassenaar verbetert onder waarborging van een goede bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer.

Behoud van de leefbaarheid van een van de mooiste dorpen van Zuid Holland, dat is waar het om gaat!