Petitie


Vindt u dat onze Gemeente drastische maatregelen moet treffen tegen het sluipverkeer door Wassenaar?


Aantal reacties t/m 09 september is 1.211

De verdeling van de stemmen over Wassenaar

Toelichting op de petitie:

Momenteel heerst er rust op de Wassenaarse wegen. Maar we kunnen ons allemaal de verkeersdrukte vóór corona herinneren met files op de doorgaande wegen en de moeite die we hadden om ons mooie dorp in- en uit te komen. Om dit te illustreren: van alle verkeerskilometers in Wassenaar is 66% doorgaand verkeer (bron: Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng). Zie rapport op onze website onder Documenten.

Weekblad Elsevier en Bureau Louter doen jaarlijks een onderzoek naar de beste gemeenten om te wonen en Wassenaar scoorde in 2019 plek 5. Wat opvalt is dat de score op het onderdeel “Veiligheid” in Wassenaar slechts 3 van de 5 sterren verdient. Verkeersveiligheid behoort ook tot dit onderdeel. Op het punt ‘rust en ruimte’ waar ook filevorming en luchtverontreiniging onder vallen scoort Wassenaar een onvoldoende met slechts 2 uit 5.

Als corona voorbij is, zal de verkeersdrukte terugkomen en in de toekomst zelfs verergeren. Er worden nl. vlak naast onze gemeentegrens 5.600 huizen gebouwd naast een grote hoeveelheid woningen in de Bollenstreek. Een deel van deze bewoners zal ongetwijfeld ook door Wassenaar gaan rijden omdat het tijd bespaart ten opzichte van de overvolle Rijksstraatweg en het bovendien een mooie route is.

Stichting Keer Verkeer Wassenaar en de Vrienden van Wassenaar willen met de ondernemers van Wassenaar deze ontwikkeling keren door haar kernwaarden Veiligheid, Leefbaarheid en Bereikbaarheid te borgen voor alle inwoners van Wassenaar. Wij willen dat het sluipverkeer door ons dorp drastisch wordt verminderd, zodat het bestemmingsverkeer weer goed kan doorstromen!

Ook de gemeente ziet inmiddels gelukkig de ernst van de zaak in en bereidt een nieuw verkeersplan voor. Voorafgaand hieraan zal waarschijnlijk in september a.s. een verkeersonderzoek worden gedaan door adviesbureau Royal Haskoning om de problematiek in kaart te brengen. Dit onderzoek zal richtinggevend zijn voor te nemen maatregelen in het nieuwe verkeersplan.

Om kracht bij te zetten aan de noodzaak om maatregelen tegen het toenemende sluipverkeer door Wassenaar te treffen roepen wij u als bewoners van Wassenaar op om ons te steunen middels het invullen van deze petitie. Elke stem telt!

Privacy Statement:
De door u ingevulde gegevens worden door de Stichting Keer Verkeer Wassenaar en de Vereniging Vrienden van Wassenaar uitsluitend voor de petitie verzameld, zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de petitie.