Donaties

De Stichting Keer Verkeer Wassenaar is net pas opgericht en heeft nog onvoldoende middelen kunnen opbouwen om toekomstige activiteiten te kunnen financieren. Enkele voorbeelden zijn:
– Het kunnen inschakelen van specialisten op het gebied van o.a. Veiligheid, Emissies als geluid en fijnstof.
– Het kunnen uitvoeringen van metingen en onderzoek door derden
– Het voeren van campagnes

Uw steun is dus van harte welkom, klik hier!

Het rekeningnummer is: NL57 INGB 0007 3265 68, tnv Stichting Keer Verkeer Wassenaar

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons door een mail te sturen naar: keerverkeer.wassenaar@gmail.com