Over Ons

De Stichting Keer Verkeer Wassenaar is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de verkeerscommissies van een aantal Buurtverenigingen.

Kernwaarden Stichting Keer Verkeer Wassenaar:

  • Wassenaar behouden als groene gemeente, landgoed aan Zee, zoals besproken in de Structuurvisie 2025 door de gemeente zelf, waar leefbaarheid en veiligheid als belangrijkste kernwaarden worden onderkend. Consequentie: De wegencategorisering van Wassenaar vereist een update/afwaardering. Diverse wegen door Wassenaar voldoen niet aan de veiligheidseisen en dienen te worden afgewaardeerd of aangepast.

  • Verkeersstrategie en verkeersplannen vooral opstellen vanuit de Inside Out gedachte. Dat betekent in beleids- en verkeersmaatregelen de inwoner van Wassenaar voorop stellen.

  • Het verkeersvolume meten dat door de diverse verkeersaders van Wassenaar stroomt, is van essentieel belang; het meetbaar maken van getroffen maatregelen is noodzakelijk anders is niet vast te stellen of een maatregel succesvol is geweest. 

  • De bereikbaarheid (binnen Wassenaar) voor de Wassenaarders én de Ondernemers, vooral op de spitsmomenten wordt juist verhoogd bij afname van het sluipverkeer en het verminderen van de congestie.

  • De regio en het Rijk moeten de problematiek van extreem toegenomen verkeersdrukte opvangen, daarvoor moet Wassenaar een scherpere toon richting regio en Rijk krijgen. Het dorp moet beschermd worden als groene en veilige gemeente.

Samenstelling dagelijks bestuur